Home

Speerpunten

 

Wonen, Werk, Welzijn: dat zijn de kernwaarden van de Actiepartij. Actiepartij maakt keuzes met oog voor de stad en de Haarlemmers.

 

Dit zijn de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma:

  • Een sterk sociaal beleid, gericht op zwakkeren en minima, ouderen en jongeren.

 

  • De stadsranden moeten groen blijven. De stad moet groener, met ruimte voor stadslandbouw en tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen.

 

  • Restauratie en nieuwe invulling van de monumentale gebouwen op het terrein van Nieuwe Energie en dat van het Slachthuis.

 

  • Herbestemming lege kantoren, scholen en ander ongebruikt vastgoed voor wonen en creatieve ondernemingen.

 

  • Openbare ruimte en veiligheid in de woonwijken buiten het centrum verdienen dezelfde aandacht als de binnenstad.

 

  • Verbeteren van de luchtkwaliteit en kwaliteit leefomgeving door inzet op duurzame energie en duurzaam transport.

 

  • Inzet op duurzame werkgelegenheid bij met name MKB bedrijven via het werkgelegenheidsfonds.

 

  • Universitair onderwijs in de Koepel.

 

Ons verkiezingsprogramma kun je hier vinden.