Home

Speerpunten


Wonen, Werk, Welzijn: dat zijn de kernwaarden van de Actiepartij. Actiepartij maakt keuzes met oog voor de stad en de Haarlemmers.


Dit zijn de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma:

 

  • Een sterk sociaal beleid, gericht op zwakkeren en minima, ouderen en jongeren.


  • De stadsranden moeten groen blijven. De stad moet groener, met ruimte voor stadslandbouw en tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen.


  • Restauratie en nieuwe invulling van de monumentale gebouwen op het terrein van Nieuwe Energie en dat van het Slachthuis.


  • Herbestemming lege kantoren, scholen en ander ongebruikt vastgoed voor wonen en creatieve ondernemingen.


  • Openbare ruimte en veiligheid in de woonwijken buiten het centrum verdienen dezelfde aandacht als de binnenstad.


  • Verbeteren van de luchtkwaliteit en kwaliteit leefomgeving door inzet op duurzame energie en duurzaam transport.


  • Inzet op duurzame werkgelegenheid bij met name MKB bedrijven via het werkgelegenheidsfonds.


  • Universitair onderwijs in de Koepel.


Ons verkiezingsprogramma kun je hier vinden.