Home

Actiepartij

Speerpunten

 

Wonen, Werk, Welzijn: dat zijn de kernwaarden van de Actiepartij. Actiepartij maakt keuzes met hart voor de stad.

 

Hart voor Haarlem en vooral voor de Haarlemmers: dat is de kern van de boodschap. Als lokale partij vertaalt ze dat in concrete zaken:

 

  • Een sterk sociaal beleid, vooral gericht op zwakkeren en minima, ouderen en jongeren.

 

  • De stadsranden moeten groen blijven. De stad kan groener, met ruimte voor stadslandbouw en tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen.

 

  • De Haarlemse Popschool moet samen met Haarlemse bands een goede oefenruimte krijgen.

 

  • Restauratie en nieuwe invulling van de monumentale gebouwen op het terrein van Nieuwe Energie en dat van het Slachthuis.

 

  • Herbestemming lege kantoren, scholen en ander ongebruikt vastgoed voor wonen en creatieve industrie.

 

  • Grote (dure) projecten in infrastructuur kan Haarlem zich op dit moment niet veroorloven. Het geld moet beter besteed worden.

 

  • Openbare ruimte en veiligheid in de woonwijken buiten het centrum verdienen dezelfde aandacht als de binnenstad.

 

 

Actiepartij staat pal voor het Haarlems sociaal en cultureel erfgoed.

 

Voor Haarlemmers, door Haarlemmers

 

Klik op deze link voor het volledige partijprogramma.