DuurzaamheidKlimaatcrisis


Op initiatief van de Actiepartij is in Haarlem de klimaatcrisis uitgeroepen. Dat is natuurlijk een belangrijke stap van bewustwording, maar hoe nu verder? Bestaande maatregelen om het klimaat en het milieu te beschermen gaan niet ver genoeg om CO2-neutraal te worden en vervuiling tegen te gaan. De lokale economie moet toekomstbestendig worden door duurzaamheidsmaatregelen, Haarlem moet stoppen met onnodig bomen kappen en mensen die willen verduurzamen moeten daarbij ondersteund worden door de gemeente. We willen de natuur beschermen en we willen schone energie beschikbaar maken voor iedereen. Dus ook voor mensen met een kleiner budget.

Maar hoe dan?


Actiepartij vindt dat we moeten stoppen met het plegen van roofbouw op onze leefomgeving. De klimaatcrisis toont onomstotelijk aan dat we niet verder kunnen op dezelfde voet. Het roer moet om. En dat moet sociaal. Iedereen moet mee kunnen doen. 


Haarlem heeft dezelfde verantwoordelijkheid en taak als ieder ander om te veranderen. Daarom willen we dat er een crisisorganisatie komt die mensen voorlicht over wat er aan de hand is en een concreet stappenplan maakt om zo spoedig mogelijk:

- onze energie- en warmtevraag duurzaam op te wekken

- energieconsumptie te verminderen

- onze afvalstromen zo in te richten zodat liefst alles opnieuw kan worden gebruikt

- afval te beperken 

- zwerfafval te bestrijden

- mobiliteit te verduurzamen

- ervoor te zorgen dat er minder hoeft te worden gereisd

- fietsen, lopen en OV echt een volwaardig alternatief te maken

- biodiversiteit te herstellen en bevorderen

- onnodige bomenkap te voorkomen


De energietransitie moet een sociale transitie zijn. Als de energietransitie sociaal en rechtvaardig is, zal deze Haarlemmers onderling verbinden. Dit kan wat ons betreft alleen maar door een duurzaam economisch systeem in te richten. We strijden hier al voor sinds onze oprichting.


Kom in actie!


De Actiepartij heeft één zetel in de Haarlemse gemeenteraad, drie schaduwraadsleden en een kleine maar gezellige vereniging. Kom jij onze vereniging versterken? Wil je lid worden of meedoen met acties zoals Mugfest?

Stuur dan een e-mail naar info@actiepartij.nl. We hopen je snel te zien!