Home

Waar staan wij voor?


Wij willen bijdragen aan een duurzame en solidaire samenleving, waarin economie ten dienste staat van mens en milieu.


Lees hier ons beginselprogramma (PDF)

Wat betekent dit?

  • Een sterk sociaal beleid, gericht op zwakkeren en minima, ouderen en jongeren.

  • De stadsranden moeten groen blijven. De stad moet groener, met ruimte voor stadslandbouw en tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen.

  • Restauratie en nieuwe invulling van de monumentale gebouwen.

  • Herbestemming lege kantoren, scholen en ander ongebruikt vastgoed voor wonen en creatieve ondernemingen.

  • Openbare ruimte en veiligheid in de woonwijken buiten het centrum verdienen dezelfde aandacht als de binnenstad.

  • Verbeteren van de luchtkwaliteit en kwaliteit leefomgeving door inzet op duurzame energie en duurzaam transport.

  • Inzet op duurzame werkgelegenheid bij met name MKB bedrijven via het werkgelegenheidsfonds.

  We werken hard aan een nieuw verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadverkiezingen van maart 2022. Lees hier ons verkiezingsprogramma 2018.