Waar staan wij voor?


Wij willen bijdragen aan een duurzame en solidaire samenleving, waarin economie ten dienste staat van mens en milieu.


Lees hier ons beginselprogramma (PDF)

Wat betekent dit?

  • Een sterk sociaal beleid, gericht op zwakkeren en minima, ouderen en jongeren.

  • De stadsranden moeten groen blijven. De stad moet groener, met ruimte voor stadslandbouw en tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen.

  • Restauratie en nieuwe invulling van de monumentale gebouwen.

  • Herbestemming lege kantoren, scholen en ander ongebruikt vastgoed voor wonen en creatieve ondernemingen.

  • Openbare ruimte en veiligheid in de woonwijken buiten het centrum verdienen dezelfde aandacht als de binnenstad.

  • Verbeteren van de luchtkwaliteit en kwaliteit leefomgeving door inzet op duurzame energie en duurzaam transport.

  • Inzet op duurzame werkgelegenheid bij met name MKB bedrijven via het werkgelegenheidsfonds.

  We werken hard aan een nieuw verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadverkiezingen van maart 2022. Lees hier ons verkiezingsprogramma 2018.