Home

Standpunten


Wij willen bijdragen aan een duurzame en solidaire samenleving, waarin economie ten dienste staat van mens en milieu. Klik hier voor ons beginselprogramma.


Concreet: 

 

  • Een sterk sociaal beleid, gericht op zwakkeren en minima, ouderen en jongeren.


  • De stadsranden moeten groen blijven. De stad moet groener, met ruimte voor stadslandbouw en tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen.


  • Restauratie en nieuwe invulling van de monumentale gebouwen.


  • Herbestemming lege kantoren, scholen en ander ongebruikt vastgoed voor wonen en creatieve ondernemingen.


  • Openbare ruimte en veiligheid in de woonwijken buiten het centrum verdienen dezelfde aandacht als de binnenstad.


  • Verbeteren van de luchtkwaliteit en kwaliteit leefomgeving door inzet op duurzame energie en duurzaam transport.


  • Inzet op duurzame werkgelegenheid bij met name MKB bedrijven via het werkgelegenheidsfonds.Ons verkiezingsprogramma kun je hier vinden.