Wie is wie?

Actiepartij

De Actiepartij

 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is de fractie van de Actiepartij gegroeid van één naar twee raadsleden. Zij worden ondersteund door twee schaduwraadsleden, een fractiemedewerker en natuurlijk een team van actieve leden. Hieronder stellen zij zich aan je voor.

 

Wil je ook actief lid worden? Kijk dan onder het tabblad 'doe mee'.

 

Raadsleden

 

Jan Baaijens en Gertjan Hulster vertegenwoordigen de stem van de Actiepartij in de gemeenteraad.

 

Gertjan Hulster

Raadslid

Commissie: ontwikkeling

 

Gertjan@actiepartij.nl

 

Steeds meer mensen kennen de Actiepartij. Bij de agelopen gemeenteraadsverkiezing hebben 1300 nieuwe stemmers ons hun stem gegeven. Dat enthousiasme wil ik graag vasthouden en uitbouwen.

 

Ik ben actief voor de Actiepartij omdat iedereen hier los van dogma’s zoekt naar alternatieven om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de stad. Met een groot hart voor de mensen die het moeilijk hebben.

 

 

Jan Baaijens

 

Raadslid

Commissie: beheer

 

Jan@actiepartij.nl

 

De afgelopen vier jaar heb ik me als schaduwraadslid voor de volle honderd procent ingezet voor de Actiepartij. Ik zit in de commissie beheer. De onderwerpen die daar aan de orde komen zijn bereikbaarheid en mobiliteit, en duurzaam beheer en onderhoud in de stad. U kunt mij aanspreken op mijn kennis van het veiligheidsbeleid (brandweer, politie en GGD), (water)sport, alles rond woonschepenbeleid en havenzaken, verkeer, openbaar vervoer, milieu, groen, afval en onderhoud.

 

De Actiepartij is de partij die alle Haarlemmers een luisterend oor biedt, meedenkt en praktische oplossingen zoekt.

Remko Trompetter

Schaduwraadslid en fractiemedewerker

Commissie: bestuur

 

Remko@actiepartij.nl

 

Als fractiemedewerker ondersteun ik de fractie met raad en daad. Dit kan over de stukken gaan die op de diverse raads-, en commissievergaderingen staan of om het uitdiepen van bepaalde onderwerpen. Ook behandel ik de post en de mail die naar de fractie wordt gestuurd.

Jolande van Ketel

 

Raadslid

Commissie: samenleving

 

Jolande@actiepartij.nl

 

Jolande van Ketel is in december 2017 overgestapt naar Actiepartij. Ze wil zich inzetten voor een echt lokale, groene en ook sociale partij.

 

Ze werkt al langer uitstekend samen met onze partij. Vooral rond het sociale domein. De werkwijze van Jolande past goed bij die van ons. Ze weet als geen ander wat er leeft in de wijken, en zet zich daarbij in voor de mensen die het minder getroffen hebben.

Ze continueert haar werk in de commissie samenleving namens Actiepartij. De fractie en het bestuur zijn verheugd met haar inbreng aan kennis, kunde, ervaring en haar enorme staat van dienst!

 

Schaduwraadsleden

 

De schaduwraadsleden zijn plaatsvervanger en ondersteuning van onze raadsleden in de commissies. Zij zijn de belangrijkste sparringpartners voor Sjaak en Jan.

 

 

Joyce Jacobsz

Schaduwraadslid

Commissie: samenleving

 

Joyce@actiepartij.nl

 

De Actiepartij is een lokale partij en zet zich in voor alle Haarlemmers en vooral voor die Haarlemmers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als Ont-moeter heb ik de Actiepartij diverse keren ont-moet.

 

Als schaduwraadslid kan ik in de commissie Samenleving mijn steentje bijdragen aan een rechtvaardiger, eerlijker en socialer Haarlem voor alle Haarlemmers.

Voor die Haarlemmers die wel wat extra steun kunnen gebruiken bied ik niet alleen een luisterend oor maar zal ik ook meedenken en helpen bij het vinden van oplossingen waarbij het gemeentelijk systeem niet tegen maar voor de Haarlemse burger werkt.

Partijbestuur

 

Het partijbestuur zorgt ervoor dat de Actiepartij zichtbaar blijft voor de Haarlemmers. Daarnaast informeren ze de groeiende achterban van de Actiepartij en nodigen ze de leden uit om de partij te voeden met ideëen en inspiratie.

Floor Tempelaars

Voorzitter

 

Floor@actiepartij.nl

 

Deze raadsperiode ben ik begonnen als schaduwraadslid binnen de commissie samenleving. Samen met Sjaak zet ik me er voor in dat het beschikbare budget zó ingezet wordt dat het terecht komt bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.

 

Ik bied graag een luisterend oor aan mensen die tegen de onvolkomenheden van het gemeentelijke apparaat aanlopen. Ik zet mij dan ook in om de stad socialer en aangenamer te maken voor alle bewoners en bezoekers.

Reservebank

 

De reserve bank springt met raad en daad bij en stapt in indien nodig.

Sjaak Vrugt

Reservebank

 

De Actiepartij staat voor het vrije en onafhankelijke geluid in de gemeenteraad. Het leukst is het contact dat je als raadslid met mensen uit de stad hebt. Met belangenorganisaties en wijkraden, maar natuurlijk ook met individuele Haarlemmers, die om wat voor reden dan ook je aandacht vragen voor situaties waar zij zelf, of anderen, mee worstelen. Het is fantastisch als je iets voor ze kunt betekenen.

 

Sjaak@actiepartij.nl

 

Fedde Reeskamp

Reservebank

 

fedde.reeskamp@gmail.com

 

Ik ken Sjaak Vrugt al 8 jaar als een uitstekend raadslid, door collega's steeds weer gekozen in de top drie van beste raadsleden, en ook Inge Crul, Jan Baaijens en Remko Trompetter heb ik de afgelopen 4 jaar op betrokken en deskundige wijze aan het werk gezien.

 

Dat vrijzinninge, ombudsachtige dat 'mijn' oude D66 in Haarlem heeft grootgemaakt, maar nu een beetje sleets is geworden, dat heeft de Actiepartij dus wel, ten voeten uit! Een fijnvertakt netwerk, geen meel in de mond, voor de Haarlemmer opkomen tegen een steeds moeilijker te doorgronden overheid, dát is mijn, en natuurlijk ook úw Actiepartij!

 

 

Inge Crul

 

Raadslid tot het zomerreces 2015.

 

Inge@actiepartij.nl

 

Na mijn carrière als journalist wil ik mijn kennis en expertise inzetten voor de Haarlemse politiek. Ik zat de afgelopen vier jaar als schaduwraadslid voor de Actiepartij in de raadscommissie ontwikkeling (wonen, economie/toerisme/cultuur, ruimte en stedelijke ontwikkeling) en daar ga ik de komende jaren mee door. Ook ben ik, samen met Sjaak, regelmatig te zien en te horen in de commissie bestuur.

 

De Actiepartij luistert naar de bewoners, koppelt direct terug naar hen en wil hun stem vertalen in beleid. Een mengvorm van idealisme, pragmatisme en realisme.